مس ویت

حاوي ۳۰ % پروتئين شامل مخلوطي از پروئين هاي whey
داراي ۱۲ نوع ويتامين تامين كننده ۱۰۰ % نياز بدن
مناسب براي افزايش وزن و حجم در دوره ابتدايي بدنسازي
مناسب براي جلوگيري از تحليل عضلاني

 

روش مصرف

مقدار مصرف ۵ پيمانه (۲۲۷ گرم) در روز است. پودر را در يك ليوان آب يا شير ريخته و هم بزنيد تا كاملاً حل شود.
براي حصول بهترين نتيجه در رشد عضلات، در روزهاي تمرين ۲ پيمانه تا ۳ ساعت قبل از تمرين و ۳ پيمانه پس از تمرين مصرف نماييد. در روزهاي غير تمرين ۲ پيمانه بعد از صبحانه و  ۳پيمانه پس از شام مصرف نماييد.

 

نکات قابل توجه

اين مكمل بايد همراه با آب زياد مصرف شود تا مواد زايد حاصل از متابوليسم پروتئین از بدن دفع شود و اختلال عضلاني هنگام تمرين ايجاد نكند.
مقادير مصرف بر حسب وزن،‌ جنس و طول دوره مصرف رعايت شود.
در صورت حساسيت به هر يك از اجزاي اين محصول از مصرف آن خودداري نموده و با پزشك مشورت نماييد.